แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนแต่ละห้อง (ระดับประถม) ปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลดแบบประเมิน คลิกด้านล่าง

|
|
|
v

 

 

>> แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

!!!!…แจ้งคณะครูที่สอนระดับประถมศึกษา มาดาวน์โหลดแบบประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2556 ค่ะ...!!!!

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About นันทิชา สอนทุ่ง