คำสั่งเลขที่ 116/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุงานช่าง

คณะกรรมการตรวจรับวัสดุงานช่าง ประกอบด้วย

  1. นายพีระศักดิ์   ภักดีบริบาล      ตำแหน่ง ครู คศ.3                           ประธานกรรมการ
  2. นายอำนาจ     ฟองเพ็ชร         ตำแหน่ง ครู คศ.1                            กรรมการ
  3. นายต้น           นาคนาคา         ตำแหน่ง กรรมการสถานศึกษา        กรรมการ

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ – คำสั่งเลขที่ 116/2557

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About Jeeraphong Phophan

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com