ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ปีการศึกษา 2563

 

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ 0 0 0 0
อบ.2 14 7 21 1
อบ.3 16 11 27 1
รวม อบ. 30 18 48 2
ป.1 14 13 27 2
ป.2 13 19 32 2
ป.3 14 10 24 1
ป.4 20 16 36 2
ป.5 15 13 28 1
ป.6 24 12 36 2
รวมประถม 100 83 183 10
ม.1 14 19 33 2
ม.2 18 8 26 1
ม.3 11 11 22 1
รวมมัธยมต้น 43 38 81 4
รวมทั้งหมด 173 139 312  

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About the Author

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com