ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ปีการศึกษา 2561

 

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ 0 0 0 0
อบ.2 15 15 30 1
อบ.3 16 22 38 2
รวม อบ. 31 37 68 3
ป.1 33 14 47 2
ป.2 21 12 33 2
ป.3 17 16 33 1
ป.4 25 12 37 2
ป.5 15 20 35 2
ป.6 17 10 27 1
รวมประถม 128 84 212 10
ม.1 15 14 29 1
ม.2 14 19 33 1
ม.3 25 19 34 2
รวมมัธยมต้น 51 45 96 4
รวมทั้งหมด 210 166 376  

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About the Author

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com