ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ปีการศึกษา 2559

 

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ 0 0 0 0
อบ.1 30 14 44 2
อบ.2 22 15 37 2
รวม อบ. 52 29 81 4
ป.1 20 13 33 1
ป.2 23 15 38 2
ป.3 21 19 40 2
ป.4 17 11 28 1
ป.5 13 16 29 1
ป.6 11 21 32 1
รวมประถม 105 95 200 8
ม.1 28 9 37 2
ม.2 14 11 25 1
ม.3 29 10 39 2
รวมมัธยมต้น 71 30 101 5
รวมทั้งหมด 228 154 382 17

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About the Author

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com