เอกสารที่ใช้ในงานพัสดุ

เอกสารที่ต้องใช้เกี่ยวกับงานพัสดุ

 

บันทึกข้อความขอซื้อ-จ้าง (พัสดุ01 และ พัสดุ02)

ใบสั่งซื้อ (พัสดุ03 และ พัสดุ04)

ใบเบิกพัสดุ (พัสดุ05)

ใบสั่งจ้าง (พัสดุ06)

*** คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

 

*************************************************************

 

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานของครูที่มีความต้องการขอซื้อ ขอจ้าง

1. จัดซื้อ (แบบปกติ)

1 ครูที่มีความประสงค์จะขอซื้อ กรอกข้อมูลในบันทึกข้อความ (พัสดุ01)     **รายการสิ่งของที่ขอซื้อมากกว่า 5 รายการให้กรอกในช่องว่า “รายละเอียดแนบท้ายรายงานขอซื้อ” แล้วไปกรอกรายละเอียดในเอกสารรายละเอียดแนบท้ายรายงานขอซื้อ (พัสดุ02) หลังจากนั้นนำเอกสารเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน

st01

st02

 

2. ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งเอกสารมาที่พัสดุ เพื่อดำเนินการต่อ

3. พัสดุทำชุดงานจัดซื้อ – พิราพร

4. พัสดุจัดหาสิ่งของตามคำร้อง – สมพร, จีระพงษ์

5. ครูกรอกแบบฟอร์มในใบเบิกพัสดุ(พัสดุ05) เพื่อขอเบิกสิ่งของ – สวิตตา

st05

6. พัสดุลงทะเบียนคุมพัสดุ – สวิตตา

7. ถ้าราคาสิ่งของเกิน 5,000 บาท พัสดุจัดการลงทะเบียนในระบบ e-GP – จีระพงษ์

8. พัสดุส่งเอกสารให้การเงินเพื่อขอเบิก – พิราพร

 

 

 

 

2. จัดซื้อ (แบบเร่งรีบ)

1 ครูที่มีความประสงค์จะขอซื้อ กรอกข้อมูลในบันทึกข้อความ (พัสดุ01)     **รายการสิ่งของที่ขอซื้อมากกว่า 5 รายการให้กรอกในช่องว่า “รายละเอียดแนบท้ายรายงานขอซื้อ” แล้วไปกรอกรายละเอียดในเอกสารรายละเอียดแนบท้ายรายงานขอซื้อ (พัสดุ02) หลังจากนั้นนำเอกสารเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน

st01

 

st02

2. ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งเอกสารการอนุมัติให้ครูเพื่อดำเนินการต่อ

3. ครูที่จะดำเนินการหาพัสดุ นำเอกสาร ใบสั่งซื้อ(พัสดุ03) และรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ(พัสดุ04) ไปดำเนินการจัดพาพัสดุ

st03

st4

4. นำเอกสารส่งให้พัสดุ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในใบเบิก พิราพร, สวิตตา

st05

6. พัสดุลงทะเบียนคุมพัสดุ – สวิตตา

7. ถ้าราคาสิ่งของเกิน 5,000 บาท พัสดุจัดการลงทะเบียนในระบบ e-GP – จีระพงษ์

8. พัสดุส่งเอกสารให้การเงินเพื่อขอเบิก – พิราพร

 

 

 

 

3. จัดจ้าง (แบบปกติ)

1. ครูที่มีความประสงค์จะขอจ้าง กรอกข้อมูลในบันทึกข้อความ (พัสดุ01)   หลังจากนั้นนำเอกสารเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน

st01

2. ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งเอกสารมาที่พัสดุ เพื่อดำเนินการต่อ

3. พัสดุทำชุดงานจัดจ้าง พิราพร

4. พัสดุดำเนินการจัดจ้าง พิราพร

5. พัสดุส่งเอกสารให้การเงินเพื่อขอเบิก – พิราพร

 

 

 

 

4. จัดจ้าง (แบบเร่งรีบ)

1. ครูที่มีความประสงค์จะขอจ้าง กรอกข้อมูลในบันทึกข้อความ (พัสดุ01)   หลังจากนั้นนำเอกสารเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน

st01

2. ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งเอกสารให้ครูที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อ

3. ครูนำเอกสารจัดจ้าง ได้แก่ ใบสั่งจ้าง, ใบส่งมอบงาน และใบสำคัญรับเงิน (พัสดุ06) ไปดำเนินการจัดจ้าง

4. ส่งเอกสารให้พัสดุ พิราพร

5. พัสดุส่งเอกสารให้การเงินเพื่อขอเบิก – พิราพร

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About Jeeraphong Phophan

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com