คำสั่งเลขที่ 126/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

 นางสาวคันธนา กาวิวาส  ตำแหน่ง ครู คศ.2  ประธานกรรมการ
 นางจิราภรณ์ เกษประทุม  ตำแหน่ง ครู คศ.2  กรรมการ
 นางสาวทิพย์เกษร เจริญศิลป์  ตำแหน่ง ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ – คำสั่งเลขที่ 126/2557

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About Jeeraphong Phophan

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com