ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียน

นายสมพร บนขุนทด ผู้อำวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อใช้ในการบริหารโรงเรียนให้เกิดความโปร่งใสใการบริหารงาน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana