การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายสมพร บนขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม นายจอย น้อยผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ เกษประทุม ครูชำนาญการพิเศษ นายสมยศ ขัดคำวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวคันธนา กาวิวาส ครูชำนาญการ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย เพื่อตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของข้าราชการราชครูโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม จำนวน 4 ราย คือ นายปฏิพัทธิ์ ไม้ลำดวน นายพงศธร มาตราช นางสาวรัตาพร ทองขาว และนางสาวศิริรัตน์ บุญแตง ณ ห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana