กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม  2563  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม โดยนายสมพร  บนขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครู และนักเรียน ร่วมทำพิธีถวายพระพร และลงนามถวายพระพร เนื่องวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

ภาพ : นางสาวปรัชชาวดี วังสาย / นางสาวคันธนา กาวิวาส

ข่าว : นางสาวคันธนา กาวิวาส

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana