กิจกรรม”เลือกตั้งประธานสภานักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกตัวแทนนักเรียนมาประธานนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้กับนักเรียน

ภาพ : นางสาวคันธนา กาวิวาส / นางสาวรัตนาพร ทองขาว

ข่าว : นางสาวคันธนา กาวิวาส

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana