ทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย

กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ช่วงชั้นที่ 2) ณ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย

 

DSC_0020 DSC_0157 DSC_0156 DSC_0155 DSC_0154 DSC_0153 DSC_0152 DSC_0151 DSC_0148 DSC_0143 DSC_0142 DSC_0141 DSC_0140 DSC_0139 DSC_0138 DSC_0137 DSC_0136 DSC_0135 DSC_0134 DSC_0133 DSC_0132 DSC_0131 DSC_0130 DSC_0129 DSC_0128 DSC_0127 DSC_0126 DSC_0125 DSC_0124 DSC_0123 DSC_0122 DSC_0121 DSC_0120 DSC_0119 DSC_0118 DSC_0117 DSC_0116 DSC_0115 DSC_0114 DSC_0113 DSC_0112 DSC_0111 DSC_0110 DSC_0109 DSC_0108 DSC_0107 DSC_0106 DSC_0105 DSC_0104 DSC_0103 DSC_0102 DSC_0101 DSC_0100 DSC_0099 DSC_0098 DSC_0095 DSC_0094 DSC_0093 DSC_0092 DSC_0091 DSC_0090 DSC_0089 DSC_0087 DSC_0086 DSC_0085 DSC_0084 DSC_0083 DSC_0082 DSC_0081 DSC_0080 DSC_0078 DSC_0077 DSC_0076 DSC_0075 DSC_0074 DSC_0073 DSC_0072 DSC_0071 DSC_0070 DSC_0069 DSC_0068 DSC_0067 DSC_0066 DSC_0065 DSC_0064 DSC_0063 DSC_0062 DSC_0061 DSC_0060 DSC_0059 DSC_0058 DSC_0057 DSC_0056 DSC_0055 DSC_0054 DSC_0053 DSC_0051 DSC_0050 DSC_0049 DSC_0048 DSC_0047 DSC_0046 DSC_0045 DSC_0044 DSC_0043 DSC_0042 DSC_0041 DSC_0040 DSC_0039 DSC_0038 DSC_0036 DSC_0035 DSC_0034 DSC_0033 DSC_0032 DSC_0031 DSC_0030 DSC_0029 DSC_0028 DSC_0027 DSC_0026 DSC_0025 DSC_0024 DSC_0023 DSC_0022 DSC_0021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About Jeeraphong Phophan

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com