การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสมพร บนขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม นายจอย น้อยผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ เกษประทุม ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวคันธนา กาวิวาส ครูชำนาญการ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย เพื่อตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ของข้าราชการราชครูโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม จำนวน 2 ราย คือ นางสาวปรัชชาวดี วังสาย และนางสาวสาธิยา ปันใจ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

ภาพ : นางสาวคันธนา กาวิวาส

ข่าว : นางสาวคันธนา กาวิวาส

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana