กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ” ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

ภาพ : นางสาวปรัชชาวดี วังสาย

ข่าว : นางสาวคันธนา กาวิวาส

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana