กิจกรรม “เดินทางไกลลูกเสือสำรอง” ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความอดทน และได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม พร้อมทั้งได้ฝึกฝนความสามัคคีในหมู่คณะ

ภาพ : นางสาวปรัชชาวดี วังสาย

ข่าว : นางสาวคันธนา กาวิวาส

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana