กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563  คณะครูโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา เพื่อไปศึกษาหาความรู้ และได้เรียนรู้ประสบการณ์การจริง ณ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี และสวนนกชัยนาท จ.ชัยนาท

ภาพ : นางสาวปรัชชาวดี วังสาย

ข่าว : นางสาวคันธนา กาวิวาส

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana