กิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดย นายสมพร  บนขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เฉลิมฉลองเนื่องในวันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana