กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่ม “เมืองหน้าด่านเกมส์” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเครือข่ายเมืองหน้าด่าน ได้จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายเมืองหน้าด่านเกมส์ ประจำปี 2562 โดยโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในทุกประเภทชนิดกีฬา ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งมีกีฬาที่จัดการแข่งขันดังนี้ กีฬาอนุบาล ฟุตบอล 7 คน วอลเลย์บอล เปตอง ตะกร้อ และกรีฑา

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana