การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม นำโดย นายสมพร บนขุนนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 รวมถึงให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana