กิจกรรมอาคาร 5 ส ห้องเรียน 5 ดาว

สภานักเรียน ร่วมกับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ร่วมจัดกิจกรรมอาคาร 5 ส ห้องเรียน 5 ดาว เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้ร่วมมือกันทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ ให้สะอาด เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana