กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม นำโดย นายสมพร บนขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ซึ่งคำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 :  จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana