อบรมโครงการ To Be Number One

เมื่อวันท่ี่ 17 สิงหาคม 2561 ชมรม To be Number One ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และโทษของยาเสพติด ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

ภาพ / ข่าว : นางสาวคันธนา กาวิวาส

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana