กิจกรรม”เลือกตั้งประธานสภานักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกตัวแทนนักเรียนมาประธานนักเรียนและส่งเสริม ประชาธิปไตยในโรงเรียน

ภาพ / ข่าว : นางสาวคันธนา  กาวิวาส

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana