ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ตามที่โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน และกำหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม –2  พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๑ และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคะแนนผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ตามลำดับรายชื่อ รายละเอียดดังประกาศ

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana