ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ธุรการโรงเรียน

ตามที่โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน และกำหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม –2  พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่า มีผู้มาสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน  3 ราย มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจำนวน  3 ราย รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบธุรการ  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana