ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังประกาศต่อไปนี้

ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana