การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม นำโดย นายสมพร บนขุนนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโรงเรียนในปีการศึกษา 2560 รวมถึงให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน

 

ภาพ / ข่าว : นางสาวคันธนา  กาวิวาส

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana