ไฟล์สำหรับกรอกคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ไฟล์สำหรับกรอกคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ของตนเองไปโดยการคลิกที่ชื่อนะค่ะ  กรอกเสร็จแล้วส่งมาที่ 2557pkr@gmail.com

ครูคันธนา 1-59

ครูจิราภรณ์ 1-59

ครูจักรทิพ 1-59

ครูณรงค์ศักดิ์ 1-59

ครูชัยวัฒน์ 1-59

ครูเทิดชัย 1-59

ครูนันทิชา 1-59

ครูทิพย์เกษร 1-59

ครูพยุง 1-59

ครูภวิศา 1-59

ครูเยาวพา 1-59

ครูภัทรา 1-59

ครูวิจิตรา 1-59

ครูสมยศ 1-59

ครูวิลาวัลย์ 1-59

ครูสรญารักษ์ 1-59

ครูสวิตตา 1-59

ครูสังเวียน 1-59

ครูอำนาจ 1-59

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana