กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2559  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม โดยนายสมพร  บนขุนทด(ผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมทำพิธีถวายพระพร เนื่องวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ซึ่งในกิจกรรมวันแม่ได้จัดให้มีการแสดงของนักเรียน ประกวดผลงานนักเรียน ให้นักเรียนได้กราบแม่ และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน20160811_084639

20160811_084657

20160811_084815

20160811_085012

20160811_090215

20160811_091311

20160811_091729

20160811_091907

20160811_093447

20160811_093732

20160811_093750

20160811_095256

20160811_101554

20160811_101611

20160811_101627

20160811_102612

20160811_103041

20160811_103129

20160811_103312

20160811_103329

20160811_103429

20160811_103437

20160811_103452

20160811_104431

20160811_104927

20160811_104951

20160811_104959

20160811_105038

20160811_105928

20160811_110305

20160811_111208

20160811_111349

ภาพ/ข่าว : นางสาวคันธนา  กาวิวาส

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana