กิจกรรม “ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา เพื่อไปศึกษาหาความรู้ และได้เรียนรู้ประสบการณ์การจริง ณ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี และสวนนกชัยนาท จ.ชัยนาท

20151203_092224

20151203_092349

20151203_092357

20151203_092553

20151203_092926

20151203_101139

20151203_103228

20151203_103928

20151203_104811

20151203_104836

20151203_105102

20151203_105456

20151203_112048

20151203_113004

20151203_113404

20151203_113440

20151203_113705

20151203_113751

20151203_114351

20151203_114457

20151203_115049

20151203_152130

20151203_155602

20151203_160149

20151203_160248

20151203_160754

20151203_161017

ภาพ / ข่าว : นางสาวคันธนา  กาวิวาส

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana