กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2558

ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันอภิลักษณ์ขิตสมัยคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมทมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม จึงนำลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ณ สนามโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

20151125_092707

20151125_092721

20151125_091324

20151125_091513

20151125_091640

20151125_091750
20151125_092548

20151125_092817

20151125_092825

20151125_092829

20151125_092851

20151125_092905

20151125_092946

20151125_093048

20151125_093054

20151125_093106

20151125_093115

20151125_093136

20151125_093202

20151125_093209

20151125_093215

20151125_093611

20151125_093650

20151125_094135

20151125_094628

1448435388685

1448435399805

1448435407466

1448435466840

1448435483627

1448435496338

1448435508302

1448435516199

1448435530373

 

1448435532976

1448435548758

1448435553276

1448435558233

1448435566900

1448435573801

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana