ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ปีการศึกษา 2557

สทศ. ได้ประกาศผลสอบโอเน็ต 2557 ของ ป.6 และ ม.3 อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมมีคะแนนภาพรวมที่เพิ่มขึ้นดังนี้

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษา

ครูผู้สอน สวิตตา พุ่มไม้

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน 33.81 เพิ่มขึ้น 2.33%

 

ครูผู้สอน พีระศักดิ์ ภักดีบริบาล

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน 45.19 เพิ่มขึ้น 15.95%

 

ครูผู้สอน พิราพร เครือยิ้ม

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน 49.78 เพิ่มขึ้น 0.12%

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ครูผู้สอน นันทิชา สอนทุ่ง

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนน 26.89 เพิ่มขึ้น 5.84% (สูงกว่าระดับเขตพื้นที่)

 

ครูผู้สอน ทิพย์เกสร เจริญศิลป์

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนน 43.29 เพิ่มขึ้น 6.26%

 

ครูผู้สอน สมยศ ขัดคำวงศ์

วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนน 28.36 เพิ่มขึ้น 1.49% (สูงกว่าระดับประเทศ)

 

 

 

…ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการสอนครั้งนี้ด้วยนะครับ

11051091_10203130781584983_1364766407_n

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About Jeeraphong Phophan

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com