กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการผนึกกำลังร่วมป้องกันปัญหายาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ร่วมป้องกันลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

20140626_083442

20140626_083450

20140626_083509

20140626_083518

20140626_083537

20140626_083600

20140626_083612

20140626_083622

20140626_083638

20140626_083654

20140626_083708

20140626_083723

20140626_083725

20140626_083728

20140626_083742

20140626_083745

20140626_083754

20140626_083801

20140626_083923

20140626_083927

20140626_084016

20140626_084019

20140626_084821

20140626_084826

20140626_084836

20140626_084851

20140626_084903

20140626_084908

 

ภาพ / ข่าว : นางสาวคันธนา  กาวิวาส

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana