อบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว (ห้องเรียนอุ่นใจ) ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข

วันนี้ (17  มิถุนายน  2557) ที่โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม นายสมพร  บนขุนทด(ผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้เปิดการอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว (ห้องเรียนอุ่นใจ) ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข  การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เรืองโทษของยาเสพ และวิธีป้องกันการติดยาเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ตชด. จ.สุโขทัย

ภาพ / ข่าว : นางสาวคันธนา  กาวิวาส

20140617_102803

20140617_103834

20140617_091111

20140617_092348

20140617_090938

20140617_090905

20140617_090119

20140617_090312

20140617_090444

20140617_090620

20140617_090655

20140617_090859

20140617_085323

20140617_085224

20140617_090237

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana