จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ใหม่ โดยจะใช้ในงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ร่วมถึงสามารถให้ผู้ปกครองนั่งรอรับบุตรหลานได้ด้วย

IMG_20130603_113811

IMG_20130603_113830

IMG_20130603_113839

IMG_20130603_115342

ข่าว/ภาพ: จีระพงษ์   โพพันธุ์

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About Jeeraphong Phophan

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com